fbpx

Cookies beleid

Company Leagues

Cookies beleid - CL

Artikel 1.           ONDERWERP   Dit huidige Beleid is opgesteld door de SRL BEAUTIFULS SPORTS, uitgever van de website www.companyleagues.be  (hierna de “website”), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Drève des Weigélias 29 in 1170 Watermaal-Bosvoorde onder het ondernemingsnummer 0772.546.206. U kunt ons contacteren op het volgende adres : info@beautifulsports.be   BS streeft ernaar u de best mogelijke service te bieden. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij informatie over uw browser, IP-adres, enz., om het gebruik van onze website zo efficiënt en comfortabel mogelijk te maken en om ons computersysteem te beschermen tegen aanvallen en andere illegale activiteiten..   Deze informatie wordt verzameld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening 2016/679) van 25 mei 2018 (“GDPR”), Richtlijn 2002/58/EG betreffende privacy en elektronische communicatie (“ePrivacy-richtlijn”).   Artikel 2. OP WIE DIT BELEID VAN TOEPASSING IS ?    Dit beleid geldt voor alle bezoekers van onze website.   Artikel 3.          WAT IS EEN COOKIE ?    3.1. Een cookie is een klein tekstbestand dat een website via uw webbrowser op de harde schijf van uw computer zet om de website in staat te stellen uw browser te herkennen en bepaalde informatie te onthouden. Wanneer u websites bezoekt, wordt informatie die door verschillende cookies is verzameld, op uw terminal opgeslagen (bijvoorbeeld uw taalvoorkeur voor een website). Wanneer u deze websites opnieuw bezoekt, halen zij de informatie op die zij op uw terminal hebben opgeslagen (bv. configuratie van de website in verband met uw taalvoorkeur).   Cookies bevatten geen informatie die ons in staat zou stellen telefonisch, per e-mail of per post contact met u op te nemen.   3.2. Cookies kunnen eerste-partij of derde-partij cookies zijn : 
 • Eerste partij cookies: cookies die onze website op uw computer plaatst. 
 • Derde-partij cookies: Cookies die via onze website op uw computer worden geplaatst, maar door derde partijen, zoals Google. Voorbeeld: Cookies van derden worden vaak gebruikt door advertentiebedrijven om uw voorkeuren af te stemmen en u advertenties te sturen die voor u interessant kunnen zijn.
  3.3. Cookies hebben meestal een vervaldatum. Cookies kunnen zowel sessiecookies als permanente cookies zijn :
 • Sessiecookies: cookies die automatisch worden verwijderd wanneer de gebruiker de browser sluit. 
 • Permanente cookies: cookies die op het eindapparaat van de gebruiker opgeslagen blijven tot een vooraf bepaalde vervaldatum (die kan worden uitgedrukt in minuten, dagen of jaren) of tot u ze handmatig verwijdert. 
  3.4. Sommige cookies vereisen uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming, andere niet. Cookies kunnen zowel functionele als niet-functionele cookies zijn :
 • Functionele cookies: cookies die ofwel 1) absoluut noodzakelijk zijn om een uitdrukkelijk door de internetgebruiker gevraagde dienst te verlenen (bijvoorbeeld het onthouden van het winkelwagentje of het beveiligen van een banktoepassing) of 2) absoluut noodzakelijk zijn om de overdracht van een communicatie via een elektronisch communicatienetwerk uit te voeren (bv. indicaties die noodzakelijk zijn voor een transactie of prestatiecookies die anoniem worden geanalyseerd) Zij vereisen geen toestemming van de betrokkene
 • Niet-functionele cookies: niet-functionele cookies die de toestemming van de betrokkene vereisen.
  Artikel 4.          WELKE COOKIES ONZE SITE GEBRUIKT EN HOE LANG ZE WERKEN ?  
 • Functionele cookies 
 
Nom Omschrijving Werkingsduur
i18n_redirected Behoud van door de gebruiker gedefinieerde taal 1 jaar
auth.strategy Behoudt het authenticatie beleid dat is gebruikt om de gebruiker te authenticeren Sessie
auth._token.local Houdt het token gegenereerd voor een gebruiker. Dit token zal de gebruiker automatisch verbinden (authenticeren) de volgende keer dat hij het platform bezoekt Sessie
auth._token_expiration.local Houdt de vervaldatum van het vorige authenticatie token bij. Datum waarna het token niet meer geldig zal zijn. Sessie
__cookie_consent Behoudt toestemming van de gebruiker voor het gebruik van cookies Sessie
   
 • Niet-functionele cookies
 
Type de cookies Doel  Vervaldatum
Functionele cookies Deze cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van onze website en verbeteren uw gebruikerservaring. Sommige van deze cookies verdwijnen automatisch van uw systeem zodra u de browser sluit. Andere kunnen tot een maand blijven bestaan vanaf het moment dat de cookie voor het eerst op uw apparaat werd geplaatst.
Analytische cookies Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe je onze website bezoekt (bv. kwantificering van bezoeken). Deze informatie wordt gebruikt voor rapportagedoeleinden en om ons te helpen onze website te verbeteren voor een betere navigatie. Alle informatie die door deze cookies wordt verzameld, wordt samengevoegd en daarom geanonimiseerd. Sommige van deze cookies verdwijnen automatisch van uw systeem zodra u de browser sluit. Andere kunnen tot 13 maanden blijven bestaan vanaf het moment dat de cookie voor het eerst op uw apparaat werd geplaatst.
Advertentie Cookies Deze cookies worden gebruikt om u gerichte reclame aan te bieden op onze website en ook op de websites van onze reclamepartners. Deze cookies kunnen blijven bestaan tot 13 maanden vanaf het moment dat de cookie voor het eerst op uw terminal is geplaatst.
 
 • Cookies marketing  
 
Nom Omschrijving Werkingsduur Bewaring van gegevens
_fbp.   companyleagues.be Deze cookie wordt door Facebook ingesteld om advertenties weer te geven wanneer de bezoeker zich op Facebook of een op Facebook ad-aangedreven digitaal platform bevindt nadat hij deze website heeft bezocht. 3 maanden Volgens het beleid van Facebook
_fr.   facebook.com Deze cookie wordt ingesteld door Facebook om relevante advertenties aan gebruikers te tonen en om ads te meten en te verbeteren.  De cookie volgt ook het gebruikersgedrag op het web op sites die een Facebook-pixel of Facebook-social-plugin hebben. 3 maanden Volgens het beleid van Facebook 
 
 • Statistische cookies
 
Nom Omschrijving Werkingsduur Bewaring van gegevens
_ga. companyleagues.be Deze cookie wordt geplaatst door Google Analytics. Deze cookie wordt gebruikt om te berekening van bezoekers-, sessie- en campagne gegevens en om het gebruik van de site te volgen voor de rapportage van de site-analyse. Cookies slaan informatie anoniem op en kennen een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te identificeren. 2 jaar Volgens Google Analytics
_gid. companyleagues.be Deze cookie wordt geplaatst door Google Analytics. Deze cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe bezoekers een website gebruiken en helpt bij het maken van een analytisch rapport over hoe de website presteert. De verzamelde gegevens omvatten het aantal bezoekers, de bron waar zij vandaan kwamen en de bezochte pagina’s in een anonieme vorm. 1 jaar Volgens Google Analytics
  Artikel 5. WAT ZIJN DE DOELEINDEN EN DE RECHTSGRONDSLAG VAN DE VERWERKING ?    5.1. Wij verwerken Functionele Cookies voor de vervulling van onze legitieme belangen (artikel 6, lid 1, onder f), GDPR), met name voor de volgende doeleinden : 
 1. meten en optimaliseren van de prestaties van onze website om deze gebruiksvriendelijker te maken;
 2. de bezoekers van onze website een efficiënte en aangepaste interface aan te bieden; 
 3. gebruik uw Persoonsgegevens in geaggregeerde of anoniem gemaakte modellen voor statistische analyse ; 
  In bovengenoemde gevallen streven wij altijd naar een billijk evenwicht tussen de noodzaak om uw Persoonsgegevens te verwerken en het behoud van uw rechten en vrijheden, inclusief uw privacy.   5.2. Wij verwerken niet-functionele Cookies met uw toestemming (Artikel 6 (1)(a) GDPR), in het bijzonder voor de volgende doeleinden : 
 1. evalueren en optimaliseren van de kwaliteit van onze online diensten en de eenvoud van het gebruik van onze website, teneinde u de best mogelijke ervaring te bieden ;
 2. klant- of prospect segmenten of marketing profielen vast te stellen, bijvoorbeeld voor gerichte marketing ;
  Artikel 6. UW RECHTEN OM COOKIES TE AANVAARDEN EN TE BEHEREN   Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een pop-up bericht om u op de hoogte te stellen van het gebruik van cookies. Wanneer u onze website gebruikt, hebt u de keuze om cookies op een granulaire basis te accepteren of te weigeren, met uitzondering van functionele cookies die noodzakelijk zijn en niet kunnen worden gewijzigd.   De registratie van een cookie op uw navigatieterminal is onderworpen aan uw wil. U hebt de keuze om niet-functionele cookies van onze site te aanvaarden of te weigeren. U kunt op elk moment toegang krijgen tot onze “Cookie-instellingentabel” door te klikken op de hyperlink onderaan elke pagina van onze website en uw toestemming wijzigen of intrekken.   Over het beheer van cookies en uw keuzes, is de configuratie van elke browser (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari en Opera) verschillend. Het wordt beschreven in het helpmenu van uw browser, waarmee u kunt weten hoe u uw wensen met betrekking tot cookies kunt wijzigen. Om dit te doen, gelieve de volgende links te bezoeken :         Artikel 7. HEBBEN DERDEN TOEGANG TOT COOKIES ?    Cookies die door Facebook en Google worden geplaatst, hebben toegang tot informatie die wordt verzameld via cookies die door uw webbrowser worden geplaatst.     Artikel 8. UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS   Als betrokkene en zoals ook aangegeven in het privacybeleid, kunt u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uitoefenen door contact met ons op te nemen op het volgende e-mailadres : info@beautifulsports.be   Recht van toegang Indien de wet dit toestaat, kunt u bevestiging krijgen dat uw gegevens door ons worden verwerkt en, indien dit het geval is, toegang tot deze gegevens. Een verzoek om toegang zal alleen worden ingewilligd indien wij u met zekerheid kunnen identificeren op basis van de informatie waarover wij beschikken.   Onafhankelijk van het bovenstaande moet elk verzoek om toegang tot uw gegevens vergezeld gaan van een kopie van uw identiteitskaart.   Wij hebben 30 dagen de tijd om op uw verzoek te reageren, te beginnen pas wanneer wij over alle informatie beschikken die nodig is om aan uw verzoek te voldoen.   Recht op rectificatie: U kunt ons verzoeken om onvolledige of onnauwkeurige informatie over u kosteloos te corrigeren.   Recht om uw toestemming in te trekken : Zoals in voornoemd artikel 6 is aangegeven, kunt u uw toestemming voor cookies te allen tijde intrekken, mits de intrekking van uw toestemming geen afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die vóór die intrekking heeft plaatsgevonden, of van de verwerking die op een andere rechtmatigheid grondslag dan toestemming is gebaseerd.   Recht op verwijdering : U hebt het recht te vragen dat uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk worden gewist, wanneer : 
 1. a) de gegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en de bewaring ervan is niet of niet langer vereist ;
 2. b) u trekt uw toestemming voor cookies in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking ;
 3. c) uw gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of het recht van de Lidstaat waaraan wij zijn onderworpen ;
 4. d) uw gegevens door mij onwettig zijn verwerkt ;
  Recht van oppositie : U hebt altijd het recht om u, zonder opgave van redenen en kosteloos, te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden.    Beroep in geval van klacht : Indien u van mening bent dat uw rechten in verband met de verwerking waaraan u bent onderworpen niet worden geëerbiedigd, kunt u een klacht indienen bij het volgende e-mailadres: info@beautifulsports.be of, indien dit geen bevredigende oplossing oplevert, bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (bv. “Gegevensbeschermingsautoriteit”).     Artikel 9. GELINKTE WEBSITES   Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de praktijken van andere websites, zelfs indien u op de website van een derde bent gekomen via links die op onze website aanwezig kunnen zijn.    Wij raden aan dat u het beleid van elke website die u bezoekt controleert en contact opneemt met de eigenaar of beheerder van die website als u zorgen of vragen hebt.     Artikel 10. WIJZIGINGEN IN DIT BELEID   Wij behouden ons het recht voor om de bepalingen van dit beleid te allen tijde te wijzigen. Wij zullen alle wijzigingen direct op onze website plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om het Beleid te controleren telkens wanneer u onze website bezoekt.  

Cycling League

3 classiques pour rouler toute l’année

Samengevat:

relay race

Une course relais sur circuit fermé

Steun een goede deal naar keuze
#SCOREBEYOND

Durant les classiques cyclistes, 0,2€ par kilomètres parcourus seront reversés au projet social de votre choix.

Proposer le projet de votre choix

Thanks !

We've received your request and will be in touch in the next 24 hours.

The Company Leagues team